Buletin informativ 2022 - SLB Group

În 2022: convingerea actorilor economici să se angajeze să atingă neutralitatea în materie de carbon prin intermediul programelor noastre

Ambiția grupului SLB în 2022: să convingă mai mulți actori economici de necesitatea de a se angaja să atingă neutralitatea globală a emisiilor de carbon prin intermediul proiectelor noastre de sechestrare a carbonului.

În 2022, Groupe SLB și-a intensificat acțiunile în ceea ce privește sechestrarea carbonului.

În pofida unui context economic și social încă perturbat de criza din domeniul sănătății, ne-am consolidat pozițiile pe piața vânzării de soluții de carbon, în special cu programul SEP 2, care răspunde nevoilor companiilor în ceea ce privește aspectul "contribuție de carbon" al strategiilor de CSR.

Pe plan intern, lucrăm la îmbunătățirea criteriilor ESG (mediu, social, guvernanță). Acțiunile pe care le-am întreprins sau pe care le vom întreprinde în lunile următoare reflectă viziunea noastră asupra unei companii care evoluează în cadrul unor ecosisteme diverse. Prin urmare, dezvoltarea sa trebuie să se bazeze pe mai mult decât pe preocupări economice, pentru a pune oamenii în centrul proiectelor sale și pentru a căuta un impact pozitiv asupra mediului.

Există modalități de a realiza tranziția ecologică necesară. Să le luăm noi.

Document lié : Newsletter_SLB_2022.pdf
Buletin informativ 2022 - SLB Group
Articolul precedent Articolul următor
>